Dewanti, P., & Guna Permana, P. (2017). Pengembangan Aplikasi Hybrid Menggunakan Ionic 2 Framework dan Angular 2. E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali, , 396-400. Retrieved from https://knsi.stikom-bali.ac.id/index.php/eproceedings/article/view/73