Dewanti, Paula, AND Guna Permana, Putu Adi. " Pengembangan Aplikasi Hybrid Menggunakan Ionic 2 Framework dan Angular 2" E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali [Online], (31 August 2017)