Dewanti, Paula, & Putu Adi Guna Permana. " Pengembangan Aplikasi Hybrid Menggunakan Ionic 2 Framework dan Angular 2." E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali [Online], (2017): 396-400. Web. 28 Feb. 2024