Dewanti, P., & Guna Permana, P. 2017 Aug 31. Pengembangan Aplikasi Hybrid Menggunakan Ionic 2 Framework dan Angular 2. E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali. [Online] :